יצירת קשר

תקנון ומדיניות

החנות "אור פתרונות אלקטרוניקה"  מנוהלת ומתוחזקת ע"י  אור פתרונות אלקטרוניקה (2012) בע"מ והינה חנות אינטרנטית.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו ע"י הלקוח בחנות .
התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין אור פתרונות אלקטרוניקה (2012) בע"מ  לכל דבר ועניין.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו!

גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג עפ"י הוראות התקנון,
 לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאיי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.


לחברתנו הזכות הבלעדית בכל עת עפ"י שיקול דעתם לבטל או להפסיק שימוש של כל משתתף באתר מכל סיבה שיראו לנכון.
  המחירים המוצגים באתר הינם מחירים בש"ח וכוללים מע"מ.
 
הרשאות להשתתף ברכישות באתר

תנאי מוקדם לאישור הרכישה של משתתף הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה.
רשאי לקנות באתר כל בעל כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק בישראל ובעל אימייל ושגילו מעל גיל 18.
במידה והמזמין הינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס יראה השימוש באתר כמאושר ע"י אפוטרופוס.

שיטות הקניה
 

באתר מוצעים למכירה מוצרים המלווים בתמונות.

התמונות נועדו להמחשה בלבד וליד כל מוצר יוצג תיאורו בעברית ומחירו בש"ח.

השלמת תהליך הקניה מותנה באישור ואימות העסקה אצל חברת האשראי של הלקוח וכמו כן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת התהליך.

אופן השתתפות בקניות

תהליך רישום:

בהליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא.

לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון; שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון וכ"ו.

הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע הקניה.

לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף למבצע הפעולה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.

תהליך הקניה:

הלקוח יוכל להוסיף לסל הקניות כל מוצר באתר וזאת לאחר התרשמותו מהמוצר וממחירו.

המחירים המוצעים במחירי הנחה - יינתנו ללקוחות המשלמים במזומן או כרטיסי אשראי בלבד

הלקוח יוכל לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות, כל עוד לא נסתיימה ההזמנה.

בתום ההזמנה יש לגשת ל"סיים הזמנה" לצורך אישורה, ולבצע תשלום עבור הקנייה.

תהליך התשלום:

מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע "אור פתרונות אלקטרוניקה" בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיס האשראי תישלח ההזמנה.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו התבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
הפרטים שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה ב"אור פתרונות אלקטרוניקה" יהווה ראייה לכאורה לנכונות הפעולה ולביצועה.


הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה ולפיה הוא יידרש ליצור קשר עם "אור פתרונות אלקטרוניקה"

לצורך הסדרת ביצוע העסקה עם חברות האשראי.

במקרה האמור יחל מניין ספירת הימים באשר למועד ביצוע המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

.
לא פעל הלקוח להסדרת התשלום, יראו לנכון ב"אור אלקטרוניקה" את העסקה כמבוטלת ו/או עפ"י שיקול "אור פתרונות אלקטרוניקה" בלבד תיראה העסקה כמבוטלת.
לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות אלינו בכתובת: Or@Or-e.co.il


ביטול עסקאות/החזרת מוצרים


המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתישלח בכתב ו/או בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ישירות אל "אור פתרונות אלקטרוניקה".


במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% או 100 ש"ח - לפי הנמוך.

דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, ובנוסף לא יוחזרו ללקוח דמי המשלוח שמצוינים בחשבונית.


בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה - החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן.
 בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה - החזרת המוצר תעשה על חשבון האתר.
הודעה על הביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.


"אור פתרונות אלקטרוניקה" לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות בכל נזק ישיר/עקיף/תוצאתי/מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר ו/או אי קבלת המוצר.

במקרים בהם מוצר לא יסופק לצרכנים, "אור פתרונות אלקטרוניקה" תדאג לספק לצרכנים מוצר חלופי חדש או תבטל את העסקה ותשיב להם את התמורה ששילמו במלואה.


"אור פתרונות אלקטרוניקה" תהיה רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ואז תפורט לצרכן סיבת הביטול.
 

"אור פתרונות אלקטרוניקה" לא תהיה אחראית לנזק שנגרם ללקוח מכל סוג שהוא, ולא תהיה חייבת בפיצוי כלשהו בגין ביטול זה לרבות מהסיבות שלהלן:

  1. נפלה טעות קולמוס חריגה, בין אם במחיר .המוצר ובין אם בתיאורו ובין אם בתמונתו
  2.  אם יראה כי אירעה תקלה חריגה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
  3.  במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
  4.  במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.

מיד עם ביטול העסקה ע"י "אור פתרונות אלקטרוניקה" - כספו של הלקוח יוחזר במלואו.


אם אזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות בעת ביצוע ההזמנה, תבטל "אור פתרונות אלקטרוניקה" את המכירה תוך יום עסקים ותשיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם, או תציע לו מוצר חלופי שווה ערך לפי בחירת הצרכן.
.
מקום שיפוט


סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים..
 
דמי הטיפול והמשלוח


דמי הטיפול והמשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין המוצר.
 

"אור פתרונות אלקטרוניקה" לא תהיה אחראית לאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתה (תקלות במערכת ההתקשרות, טלפון או מחשוב, אירועים של כוח עליון, שביתות, נזקי טבע, מצבי חירום במשק, מלחמה וכ"ו).


"אור פתרונות אלקטרוניקה" אינה מתחייבת לאספקת המוצרים למתגוררים בישובים אשר קיימת בעית גישה אליהם מטעמים בטחונים. במקרה זה ניתן לתאם נקודת מפגש קרובה למקום מגוריהם (עד להובלה לנקודת המפגש חלה עלות הובלה שתתואם מראש).


המשלוח נעשה באמצעות שירות דואר חבילות או דואר אקספרס של דואר ישראל או קבלני לוגיסטיקה ושילוח אחרים.


מועדי האספקה המצוינים באתר מסתמכים על תקנון דואר ישראל ועל אחריותם וכפופים להימצאות הקונה בכתובת המשלוח בעת האספקה, ועם כל זאת מתחייבת "אור פתרונות אלקטרוניקה" לאספקת המוצרים במועד בלי תלות באופן המשלוח!


קונה אשר לא ימצא בביתו או משרדו, תושאר הודעה ובה מספר הטלפון של מוקד דואר שליחים/חברת השליחויות, לצורך תאום נוסף של מועד אספקה.